„Социална работа“ е първото българско научно-приложно списание по социална работа. 

Изданието представя оригинални публикации – научни изследвания, аналитични статии, научни коментари и обзори, научни съобщения, както и рецензии на книги и учебна литература в областта на социалната работа.

 

Цели и обхват

Целите на списанието са:

  • Да служи като място за обмяна на опит и идеи между изследователите в сферата на социалната работа и практикуващите социални работници.
  • Да окаже съществена помощ за изграждане в обществото на адекватна представа за значимите социални функции на професията на социалния работник и да играе важна роля при нейното институционализиране.
  • Да съдейства за подобряване на научноизследователската дейност в една нова за България научна област.
  • Да разпространява опита на развитите страни в областта на социалната работа.
  • Да допринесе за повишаване качеството на образованието на бъдещите социални работници.
  • Да подпомогне вече практикуващите в страната социални работници в техните усилия за професионално израстване.

 

Научна област:

Социални науки, социална работа


Списанието е ориентирано към аудитория от изследователи в полето на социалната работа; преподаватели по социална работа; практикуващи специалисти в полето на социалната работа и помагащите професии; студенти по социална работа и сродни области; друга аудитория с интерес в тази област.


В съдържателно отношение списанието е насочено приоритетно към:

  • специализирана тематика, отнасяща се до отделни сфери на социална работа;
  • проблеми на социалната работа от общотеоретичен характер в областта на целите, принципите, ценностите, подходите, моделите, методите;
  • управлението на социалната работа, проблеми на планирането, предоставянето и контрола върху качеството на социалните услуги;
  • специфични за социалната работа проблеми, поставени и разгледани в мултидисциплинарен аспект.


Форма и периодичност на издаване

Списанието е електронно, некомерсиално издание с отворен достъп до съдържанието. Публикуват се 2 книжки годишно. Всички статии са достъпни на сайта на списанието в PDF формат. Електронният формат на поднасяне на списанието има за цел да улесни и ускори споделянето, достъпа, разпространението на научната информация и професионалната комуникация между изследователи, специалисти, преподаватели в полето на социалната работа.


Рубрики

Всеки брой представя материали в различни рубрики (вж. по-долу), като периодично се публикува и тематичен брой, посветен на актуална тема от теорията и практиката на социалната работа. Определени броеве включват и уводна статия от редактора на броя.


Някои от основните рубрики са:

„Анализи, обзори, научни коментари“ - статии с аналитично изложение по формулиран проблем; статии по общотеоретични или теоретико-приложни проблеми, които представят един по-широк обзор на съществуващите подходи, разбирания, изследвания, мнения, които се коментират от автора, подлагат се на оценка и преоценка, въз основа на което се предлага авторово мнение и обобщение.

„Изследвания“ - в рубриката се включват статии, представящи резултати от емпирични и теоретични изследвания с ясно обособена теза, теоретична обосновка, доказателствена част, интерпретации и заключения.

„Отзиви и рецензии“ - на научни публикации в сферата на социалната работа (книги, монографии, изследвания и др.)

„Събития“ - кратки съобщения за предстоящи или проведени конференции, семинари и други.

 

Индексиране

Списание „Социална работа“ е включено в „НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНТЕН СПИСЪК НА СЪВРЕМЕННИ БЪЛГАРСКИ НАУЧНИ ИЗДАНИЯ С НАУЧНО РЕЦЕНЗИРАНЕ” на Националния център за документация и информация: НАЦИД: НРС ID – 1052. Регистрирано е в: ROAD - Directory of Open Access Scholarly  Resources, Open Academic Journals Index (OAJI), Central and Eastern European Online Library (CEEOL).

 

Сайтът се поддържа и със средства по проект Проект №80-10-153/12.05.2023г. „Използване на електронна научна периодика в образованието по социална работа“.

Редакционна колегия
Проф. д-р Гинка Механджийска - Главен редактор (2021 - )
Доц. д-р Ивайло Тепавичаров – основател и главен редактор (2013 – 2021)
Проф. дпн Албена Чавдарова
Проф. дпн Моника Богданова
Проф. д-р Лиляна Стракова
Доц. д-р Бистра Мизова
Редакционен съвет
Проф. дпн Сийка Чавдарова-Костова - СУ “Св. Климент Охридски”
Проф. д-р Бончо Господинов - СУ “Св. Климент Охридски”
Проф. д-р Васка Станчева-Попкостадинова - ЮЗУ “Неофит Рилски”
Проф. д-р Веска Шошева - Тракийски университет – Стара Загора
Проф. д-р Мария Стоянова - УНСС
Проф. д-р Силвия Николаева - СУ “Св. Климент Охридски”
Международен редакционен борд
Проф. Волф Бльомерс - Университет по приложни науки, Магдебург, Германия
Проф. Петер Бутнер - Университет по приложни науки, Мюнхен, Германия
Проф. Стивън Шардлоу - Университет в Кийл, Великобритания
Д-р Джулия Уоткинс - бивш изпълнителен директор на Съвета за образование по социална работа, САЩ
ISSN 1314-9644
Нашите партньори
Първият брой и сайтът на електронното списание „Социална работа“ са финансирани по проект на Факултета по педагогика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ №35/15.04.2013 „Популяризиране на научни постижения и практически новости в социалната работа чрез научно електронно списание“.
Уеб сайтът www.swjournal-bg.com използва „бисквитки“. С ползването му Вие се съгласявате с Политика за конфиденциалност и Политика за бисквитките. Научете повече за „бисквитките“.      Настройки на бисквитките   Приемам     
Настройки на бисквитките
Използваме „бисквитки“, за да предоставим възможно най-доброто потребителско преживяване на нашия уеб сайт. От тук може да включвате или изключвате бисквитките, които сайтът използва.
Категория
НеобходимиЗаписват данни, които са необходими за основни функции на сайта, пр. записване съгласието на посетителя с Политиката за бисквитките.
СтатистическиСъбират статистически данни за посетителите, пр. използват се от Google Analytics за оптимизиране обмяната на данни, разпознаване на посетителя и др.
РекламниИзползват се за провеждане на рекламни кампании в мрежата на Google, Facebook и др., пр. използват се за проследяване на посещенията от рекламни кампании.
Изключи бисквитките